Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Uruchom za darmo!

Uruchom za darmo!

Zarządzaj swoją e-recepcją
oraz rejestracją on-line!

» Uruchom

Oferta i plany taryfowe

Czy naprawdę mogę uruchomić rejestrację on-line na swojej stronie WWW za darmo?

Tak. Istnieje możliwość całkowicie bezpłatnego uruchomienia Platformy iGabinet mini w darmowym planie taryfowym, z obsługą 1 kalendarza (grafika) pracy specjalisty i dowolnej ilości kont pracowników recepcji, menedżerów czy administracji.

Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o długość korzystania z wersji darmowej, jak też nie ma żadnych ograniczeń dotyczących ilości rezerwacji, wizyt i zabiegów zapisywanych w systemie.

Jedynym ograniczeniem jest limit do 500 klientów (pacjentów) w bazie danych, po osiągnięciu którego można dalej korzystać z oprogramowania w tym zakresie, lub skorzystać z jednego z niedrogich planów taryfowych, które znoszą ograniczenie klientów (pacjentów) w bazie danych.

Darmowy plan taryfowy jest zatem idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących wypróbować, czy elektroniczna recepcja i rejestracja internetowa rzeczywiście są odpowiednimi rozwiązaniami dla ich placówek. Weryfikacja dotycząca tego, czy niniejsze rozwiązania spotkają się z uznaniem wśród klientów (pacjentów), teraz może odbyć się odbywać zatem bez ponoszenia zbędnych kosztów, promując jednocześnie od samego początku markę placówki oraz jej stronę WWW we własnej domenie. Polecamy!

Nie posiadam własnej strony WWW. Czy mogę zatem skorzystać z Platformy iGabinet mini?

Tak. Po pierwsze Platformę iGabinet mini można wykorzystać wyłącznie na użytek wewnętrzny dla zespołu gabinetu (bez udostępniania rejestracji internetowej), w celu usprawnienia organizacji pracy, obsługi automatycznych powiadomień i przypomnień przesyłanych pacjentom za pomocą wiadomości e-mail i SMS.

Alternatywnie w ramach Platformy iGabinet mini można dodatkowo uruchomić zupełnie nową stronę WWW, którą wówczas można zarządzać wygodnie z jednego miejsca korzystając z wbudowanego systemu zarządzania treścią (CMS) oraz automatycznej optymalizacji pod wyszukiwarki internetowe (SEO). Na potrzeby stron WWW naszych klientów przygotowaliśmy ponad 300 atrakcyjnych szablonów graficznych do wyboru, które następnie można wygodnie zapełnić odpowiednimi treściami w wyjątkowo krótkim czasie. Warto wspomnieć, że do nowej strony WWW możemy podpiąć dowolną ilość wykupionych domen internetowych.

Wszystkie aplikacje z rodziny Platformy iGabinet umożliwiają również integrację z zewnętrznymi stronami i serwisami internetowymi. Nie ograniczamy miejsc w sieci, z których Twoi klienci (pacjenci) mogą uruchomić panel prezentacji wolnych terminów z możliwością samodzielnej rejestracji. Serwisami zewnętrznymi mogą być zarówno strony WWW, jak też serwisy katalogowe i portale profilowe, których z roku na rok przybywa. Integracja z dowolnym zewnętrznym serwisem odbywa się poprzez umieszczenie niewielkiego fragmentu kodu generowanego bezpośrednio z Platformy iGabinet, który należy wkleić w miejscu, w którym pragniemy umożliwić rejestrację internetową. Najczęściej będzie to wymagać zgody administratora zewnętrznego serwisu lub portalu, jednak ponieważ cały proces integracyjny trwa maksymalnie kilka minut, warto próbować porozumieć się w tym zakresie - nawet w przypadku serwisów umożliwiających darmowe profile i wpisy.

W Platformie iGabinet mini nie ma opłat, lub wydają się one nieduże - gdzie jest haczyk?

Nie ma haczyka, to zasługa po pierwsze znaku czasu i postępu technologicznego, jak również dużej popularności rozwiązań dedykowanych z rodziny Platformy iGabinet, dystrybuowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Na przestrzeni lat wprowadziliśmy szereg przełomowych innowacji - od opracowania koncepcji pierwszego rozwiązania umożliwiającego rejestrację w gabinecie (lekarskim), przez wieloletnią progresję i dopracowywanie technologiczne mechanizmów odpowiedzialnych za coraz lepszą realizację tego celu, aż po inteligentne mechanizmy rejestracji internetowej dostępne w specjalistycznych aplikacjach dedykowanych, skierowanych do dużych ośrodków usługowych i sieci placówek. Ponieważ czasy się zmieniają, idąc z postępem technologicznym postanowiliśmy tym razem wprowadzić na rynek rozwiązanie, w którym elektroniczna recepcja i rejestracja on-line dla jednoosobowych placówek będzie dostępna nawet za darmo.

Platforma iGabinet mini stanowi uproszczoną wersję naszych specjalistycznych aplikacji dedykowanych, przeznaczoną w głównej mierze do obsługi elektronicznej recepcji i rejestracji on-line. Została uruchomiona dokładnie na 12-lecie opracowania przez nas pierwszej koncepcji rejestracji przez internet, korzystając z wieloletnich i międzynarodowych doświadczeń w tym zakresie. Dzięki temu, teraz każda placówka czy indywidualny usługodawca prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z tego rozwiązania bez ponoszenia kosztów!

Jeżeli w dowolnym momencie możliwości oferowane w ramach darmowego planu taryfowego okażą się niewystarczające, wówczas do dyspozycji jest zarówno szereg płatnych planów taryfowych w ramach Platformy iGabinet mini, jak również specjalistyczne aplikacje dedykowane, na których wykorzystanie Twoja placówka może przejść w dowolnym momencie.

Ile będą mnie kosztować ewentualne aktualizacje oprogramowania?

W dowolnej aplikacji z rodziny Platformy iGabinet, aktualizacje do najnowszej wersji pozostają zawsze darmowe. Co więcej, z punktu widzenia Twojej placówki, aktualizacje są wprowadzane w sposób całkowicie automatyczny, nie wymagając pobierania i instalowania czegokolwiek.

Dzięki temu wersja oprogramowania jest zawsze najbardziej aktualna, a Ty nie musisz wykonywać w tym celu jakichkolwiek dodatkowych czynności. Drobne zmiany funkcjonalne lub poprawki optymalizujące działanie oprogramowania są wprowadzane niemal codziennie, a wszystkie aktualizacje są bezpłatne.

Odrębną sprawą są dodatkowe moduły rozszerzające, które można w dowolnej chwili zamówić rozszerzając w ten sposób funkcjonalność i możliwości Platformy iGabinet np. o obsługę automatycznej komunikacji z klientami (pacjentami) w dodatkowych językach, obsługę strony internetowej, czy też wersji mobilnej aplikacji. Takie moduły rozszerzające są dodatkowo płatne, a ich cena doliczana jest do opłaty abonamentowej.

Jak długo mogę korzystać z całkowicie darmowego planu taryfowego?

Z darmowego planu taryfowego można korzystać przez dowolnie długi czas, gdyż plan nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom czasowym. Jedynym ograniczeniem, jak zostało już wcześniej wspomniane, jest ograniczenie bazy danych do 500 klientów (lub pacjentów).

Po osiągnięciu limitu można dalej, przez dowolnie długi czas korzystać z oprogramowania w jego aktualnym zakresie funkcjonalnym, lub wybrać jeden z płatnych planów taryfowych, który zniesie ograniczenie ilości klientów (lub pacjentów) w bazie danych. Oczywiście ograniczenie ilości klientów (pacjentów) w bazie danych nie wpływa w żadnym stopniu na ilość rezerwacji, wizyt czy zabiegów, których nawet w darmowym planie taryfowym może być dowolna ilość.

Jedyną sytuacją, w której świadczenie oprogramowania może zostać czasowo zawieszone jest sytuacja długotrwałego braku aktywności na koncie przekraczająca okres 1 miesiąca, w przypadku korzystania z planu darmowego. Gdy zatem oprogramowanie uruchomione w planie darmowym nie jest wykorzystywane, wówczas operator jest uprawniony do jego zawieszenia, a po określonym czasie od zawieszenia, również do usunięcia wszystkich danych zgromadzonych w systemie.

Jak w Platformie iGabinet mini wygląda kwestia terminów obowiązywania umów?

W ramach Platformy iGabinet mini nie ma konieczności podpisywania jakiejkolwiek długoterminowej umowy. Jeżeli placówka korzysta z oprogramowania w ramach planu darmowego, wówczas może to czynić w sposób nieograniczony czasowo.

W przypadku wyboru jednego z płatnych planów taryfowych, opłata abonamentowa rozliczana jest w trybie rocznym, lub wieloletnim - z możliwością otrzymania dodatkowego upustu, w zależności od aktualnie trwającej promocji. Dokonanie opłaty abonamentowej za wybrany okres rozliczeniowy powoduje uruchomienie oprogramowania w wybranym zakresie funkcjonalnym na ten okres. Po jego upłynięciu, istnieje możliwość przedłużenia korzystania z oprogramowania o kolejny rok lub zmiany aktualnego planu taryfowego na wyższy lub niższy. Naturalnie zawsze istnieje także możliwość przejścia na jedną z aplikacji dedykowanych z rodziny Platformy iGabinet.

Jeżeli przejdę na płatny plan taryfowy, w jaki sposób będę otrzymywać faktury VAT?

W przypadku korzystania z płatnego planu taryfowego lub dodatkowych modułów rozszerzających, faktury VAT wysyłane są za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF.

Kopia faktury dostępna jest również bezpośrednio w systemie, w odpowiedniej sekcji rozliczeniowej dostępnej dla właściciela lub/i menedżera placówki. Faktury VAT wystawiane są zgodnie z danymi podanymi podczas zamówienia, jednak informacje rejestrowe mogą zostać zaktualizowane także w dowolnym momencie korzystania z oprogramowania.

Czym rejestracja on-line w Platformie iGabinet różni się od formularza na stronie WWW?

Gorąco zachęcamy do darmowego uruchomienia Platformy iGabinet mini, co chyba będzie najlepszą odpowiedzią i możliwością empirycznej weryfikacji wyższości oprogramowania, które jako pierwsze zdefiniowało pojęcie i koncepcję rejestracji przez internet, a następnie przez kilkanaście lat było dynamicznie rozwijane w oparciu o międzynarodowe doświadczenie w obsłudze placówek całym świecie.

Innymi słowy, różnicą jest jakość i wygoda pracy, a także możliwości i elastyczność konfiguracji, zapewniające po prostu skuteczną i zautomatyzowaną obsługę klientów (pacjentów) wraz z obsługą automatycznych przypomnień i powiadomień.

Pomijając efektywność i precyzję narzędzi, które udostępniane są klientom (pacjentom) bezpośrednio na stronie WWW, za korzystaniem z Platformy iGabinet przemawiają nieporównywalnie niższe koszty, które w zależności od wykorzystywanego planu taryfowego są znikome w porównaniu z inwestycjami, jakie należałoby ponieść w celu samodzielnego uruchomienia nawet najprostszego rozwiązania do rejestracji, a następnie jego obsługi. Korzystając Platformy iGabinet mini posiadasz gwarancję poprawnego działania i stały dostęp do jej najnowszej wersji.

Przesyłaj wiadomości i przypomnienia za pomocą E-mail i SMS!
Platforma iGabinet mini zapewnia Ci pełną automatyzację powiadomień, także w obcych językach.

Strona główna  /  Prezentacja  /  Możliwości  /  Cennik  /  Pomoc  /  Kontakt

Odwiedź nasz profil: